Kretsleder: Robin Strømnes
Visekretsleder: Asle Hvidsten

Medlemmer:
Kirsten Ravnemyr
Anne-Lene Glomsrød
Jørn Christen Johnsen
Per Westvik Jørgensen

Vara:
Viggo Hansen

 

For kontakt med kretsstyret bes du hendevende deg på epost til ostfold@kmspeider.no