Kretsleder: Asle Hvidsten
Visekretsleder: Kirsten Ravnemyr

Medlemmer:
Hanne-Eli Nordstrand
Ylva Bye Albrigtsen
Jørn Christen Johnsen
Per Westvik Jørgensen

Vara:
Kristian Valvik
Filip Eriksen

 

For kontakt med kretsstyret bes du hendevende deg på epost til ostfold@kmspeider.no