Fv. Jørn C. Johnsen, Ylva Bye Albrigsten, Hanne Eli Nordstrand, Asle Hvidsten, Kirsten Ravnemyr, Kristian Valvik, Robin Strømnes

Kretsleder: Asle Hvidsten
Visekretsleder: Kirsten Ravnemyr

Medlemmer:
Hanne-Eli Nordstrand
Ylva Bye Albrigtsen
Jørn Christen Johnsen
Per Westvik Jørgensen

Vara:
Kristian Valvik
Robin Strømnes

 

For kontakt med kretsstyret bes du hendevende deg på epost til ostfold@kmspeider.no