Kretsleder: Asle Hvidsten
Visekretsleder: Robin Strømnes

Medlemmer:
Kirsten Ravnemyr
Ylva Bye Albrigtsen
Jørn Christen Johnsen
Per Westvik Jørgensen

Vara:
Anne-Lene Glomsrød

 

For kontakt med kretsstyret bes du hendevende deg på epost til ostfold@kmspeider.no