Håkon Johannes Slettevold, Borge,  Leder
Jon Thomas Jørgensen, Jelsnes
Eirik Johnsen, Lunde
Elias Borge, Lunde

 

 

Roverombudet arbeider for samarbeid mellom gruppene på roverplan i form av Arrangementer som turer og rovermøter. Roverombudet har dialog med kretsstyret gjennom ombudsleder. Roverombudet vil også fungere som administratorer av diverse kommunikasjonskanaler, og som ambasadører for nasjonale roverarrangementer.

 

Forklarende ord:

På møter i kretsstyret møter leder av kretsens roverombud med tale-, forslags- og stemmerett. Ved forfall kan en annen representant for kretsens roverombud møte i lederens sted. Dersom det ikke finnes noen fungerende roverombud i kretsen, møter kretsens roverkontakt.

Roverkretskontakt - Bindeledd mellom roverne i kretsen og rovernemnda. Kretskontakten jobber for god roveraktivitet i sin krets, og hjelper roverlag hvis de har problemer. Kretskontakten jobber tett med rovernemnda. 

Roverombud - Noen kretser har egne roverstyrer som kalles ombud. Disse jobber for kretsens roveres ve og vel.

 

For hendvendelser til roverombudet vennligst send epost til ostfold@kmspeider.no